દહેગામના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર

વરસાદ લંબાતા ગુજરાત સરકારનો સારો નિર્ણય જાણવા મળ્યો હતો. રાજ્યના ખેડુતોને નર્મદા કેનાલમાથી સિંચાઈ માટે પાણી છોડવામા આવશે. આગામી ત્રણ દીવસ બાદ ૬ હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામા આવશે.જે ખેડુતો માટે ખુબ સારા સમાચાર છે.